symulator dachowania na event warszawa

Będą jednak bardziej świadomi zagrożeń związanych

Temat bezpieczeństwa na drogach pojawia się w mediach coraz częściej.
Podejmowane są próby zwiększania go poprzez surowsze kary dla piratów drogowych, kampanie społeczne oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci.

Do mniej popularnych metod uświadamiania kierowców na temat potencjalnych zagrożeń należą symulatory dachowania.

Uczestnik szkolenia wsiada do kabiny urządzenia, które zaczyna kręsymulator dachowania na event warszawa .